Cena prema kupcu mašine tip 2000 je 16.800.-€ +PDV, F-co kupac. Za ostale tipove oko cene konsultujte nas.

Na ovoj mašini se mogu šuriti svinje do 2m dužine ali mogu i prasići.