Specijalizovana prodavnica “Midec“

Janka Čmelika 33
22300 Stara Pazova
Srbija
Broj mobilnog telefona:
+ 381 65 3422 006, +381 65 3422 007